Fysiotherapie & Revalidatie Diepeveen

Maak direct een afspraak

Vakverenigingen

Onze praktijk is aangesloten bij een aantal vakverenigingen. Deze verenigingen hebben kwaliteitsbevordering van het fysiotherapievak als doel. Daar werken wij graag aan mee. Niet alleen omdat dat wettelijk moet. Maar ook omdat we dat professioneel graag doen.

Daarom zijn we aangesloten bij het Koninkijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Het KNGF is opgericht om kwaliteit in de fysiotherapeutische zorg te waarborgen.

Ook zijn we aangesloten bij de uit 50 praktijken bestaande interdisciplinair werkende kwaliteitsorganisatie FysioTopics. FysioTopics zet zich in voor aantoonbare kwaliteitsverbeteringen gecombineerd met het beheersen van doelmatigheid.

Kwaliteitskeurmerk ISO 9001 certificatie

Fysiotherapie en Revalidatie Diepeveen is al sinds 2005 HKZ ISO 9001 gecertificeerd!

iso-sqDit kwaliteitskeurmerk heeft betrekking op ons kwaliteitsmanagement systeem. Zo’n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagement systeem voldoet aan de geldende kwaliteitscriteria. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Het betekent dat wij ons werk zodanig hebben georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren.

Het perspectief van u, als cliënt, is daarbij altijd het vertrekpunt.

Het HKZ Keurmerk betekent dus dat wij:

  • De zaken intern goed op orde hebben;
  • De klant principieel centraal stellen;
  • Betrouwbare resultaten kunnen presenteren;
  • Voortdurend werken aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening;
  • Voortdurend werken aan een goede opleiding voor de medewerkers.

Bekijk onze vermelding op de HKZ-website

Plus-praktijk, erkend door alle verzekeraars

Klant- en patiënttevredenheid is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Daarom blijven wij kritisch kijken naar ons fysiotherapeutisch handelen. Op een vastgelegde en gestructureerde manier. Mede daardoor zijn wij een zogenaamde Pluspraktijk.

Per augustus 2011 is de praktijk door alle verzekeraars erkend als een “PLUS PRAKTIJK”. Hierdoor bewijst de praktijk doelmatigheid, efficiënte zorg te leveren van hoge kwaliteit.

Bekijk hier wat Achmea verstaat onder een Plus Praktijk.

Fysiotherapie en Revalidatie Diepeveen is vernieuwend in zijn ontwikkeling en transparant in zijn behandeling.

Fysiotherapie en Revalidatie Diepeveen

Maak direct een afspraak