AVG OK - Fysiotherapie Diepeveen Haarlem Noord!

Maak direct een afspraak

De Stichting AVG verklaart dat Fysiotherapie en Revalidatie Diepeveen/ Fysiotherapie Bloemendaal een geldige deelnemer is en het vignet AVG OK mag voeren.

De Stichting AVG heeft vastgesteld dat door de deelnemer de nodige privacy inspanningen worden gedaan om te voldoen aan de AVG wetgeving zoals die in werking is getreden op 25 mei 2018.

Fysiotherapie en Revalidatie Diepeveen/ Fysiotherapie Bloemendaal verklaart:

 1. Wij nemen privacy serieus
  Wij nemen privacy serieus en doen daarvoor de nodige inspanningen, in overeenstemming met de wetgeving.
 2. Wij hebben een privacy policy
  Wij hebben de privacy policy op onze website geplaatst.
 3. Wij hebben privacy goed geregeld
  Wij hebben intern de nodige afspraken gemaakt zodat we goed met privacy gegevens kunnen omgaan.
 4. Wij hebben duidelijke afspraken met externen
  Wij hebben met onze leveranciers afspraken gemaakt om te zorgen dat persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en verwerkt volgens de geldende AVG-wetgeving.
 5. Wij hebben permanente aandacht voor privacy
  Wij hebben regelmatig aandacht voor AVG om up-to-date te blijven.
 6. Wij spannen ons in om de wet na te leven
  Wij houden ons aan de inspanningsverplichting om te zorgen voor veilige verwerking en veilige opslag van persoonsgegevens.
 7. Wij onderstrepen het belang van privacy
  Wij hechten veel belang aan privacy en persoonsgegevens en willen dat laten zien door ons werk, onze producten en diensten en deze AVG OK-deelname.


Het AVG OK vignet is uitgereikt door de Stichting AVG. AVG OK is een vignet van de Stichting AVG voor Verenigingen. Pas na toetsing door Stichting AVG mag een organisatie het vignet AVG OK gebruiken.

Om het vignet AVG OK te voeren moet een organisatie voldoen aan de daarvoor opgestelde criteria door de Stichting AVG en het normenkader AVG dat is opgesteld door specialisten:

 • De stappen van het AVG-Programma zijn doorlopen en ingevuld
 • Er is regelmatig controle op de stappen
 • Elk kwartaal wordt een actuele AVG-Verklaring gemaakt
 • De privacy policy staat op de website
 • De Stichting AVG heeft de ingevulde stappen getoetst aan het AVG-normenkader

Fysiotherapie en Revalidatie Diepeveen

Maak direct een afspraak