COPD / Longklachten

Maak direct een afspraak

Revalidatieprogramma COPD / Longklachten

COPDIn samenwerking met de huisarts en/of longarts kunt u voor uw longklachten bij ons in de praktijk terecht. U kunt direct worden doorverwezen voor behandeling, maar u kunt natuurlijk zelf rechtstreeks een afspraak maken voor informatie.

Chronic Obstructive Pulmonary Disease

COPD is een afkorting van de Engelse term ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease‘, dit betekent chronisch obstructieve longziekten. COPD is een verzamelnaam voor longaandoeningen zoals chronische bronchitis en longemfyseem.

De longverpleegkundige

De longverpleegkundige speelt tegenwoordig en belangrijke rol. Voorlichting over medicatie(gebruik) en interpretatie van de longfunctiegegevens worden veelal door de longverpleegkundige, de nurse practitioner gedaan. De longverpleegkundige is voor u goed te bereiken en heeft een snelle ingang bij de longartsen.

Ademhaling, spierkracht en uithoudingsvermogen

De fysiotherapeutische behandeling kan gericht zijn op het ademhalingsprobleem, als dit op de voorgrond staat. Het aanleren en van een goede ademhalingstechniek is vaak zinvol bij het functioneren in het dagelijks leven, Verder het gebruik van deze techniek bij inspanning is van groot belang.

Dankzij de verbeterde medicatie is het accent van de behandeling echter steeds meer komen te liggen op het verbeteren van spierkracht en uithoudingsvermogen.

Longrevalidatieprogramma

Het Spaarne Ziekenhuis heeft een longrevalidatieprogramma opgesteld. Veelal wordt na het volgen van dit programma met ons contact opgenomen voor een vervolgtraject.

Het is ook mogelijk in samenspraak met de longarts het revalidatieprogramma bij ons te volgen. Een voordeel van onze nieuwe locatie aan de Bijdorplaan in Pre Health is dat wij meerdere disciplines tijdens de trainingsperiode in kunnen schakelen, waardoor u beter begeleid kunt worden. Verder kunt u het programma volgen op onze locatie aan de IJsbaanlaan 4c, te Haarlem. Door de ruime ervaring die wij hebben opgebouwd is gebleken, dat vooral het bereiken van continuïteit in het lichamelijk belasten het probleem is.

Met andere woorden: voor uw gezondheid is het van groot belang dat u blijft bewegen en blijft belasten als de revalidatie is afgelopen.

Revalidatieduur en metingen

Standaard trainen wij bij een revalidatietraject bij COPD (of ademhalingsproblemen) een periode van drie maanden. Tijdens elke training wordt bij verschillende inspanningen het zuurstofgehalte van het bloed en de hartslag (Saturatie) gemeten en daarnaast wordt de borgschaal gevraagd.

Verder wordt bij aanvang en bij beëindiging van de revalidatie een uitgebreide meting gedaan: de PSK, Spierkracht-meting, 6 Minuten Wandel Test en de CCQ-vragenlijst. Hierdoor kunnen wij de vorderingen tijdens en na de revalidatie monitoren en met u bespreken.

Na een halfjaar worden deze metingen herhaald en worden de resultaten met u besproken. Tijdens deze afspraak wordt tevens geëvalueerd hoe u uw conditie kunt onderhouden. Bij ons kunt u dat door het volgen van een revalidatieprogramma. Tevens worden de huisarts en/of longarts op de hoogte gebracht van de resultaten.

Wij stimuleren u zelf invulling te geven aan gezonde en actieve leefgewoonten. Mocht u nog vragen hebben of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

Fysiotherapie en Revalidatie Diepeveen

Maak direct een afspraak