Cardiale Zorg eerste lijn

Maak direct een afspraak

Cardiale Zorg eerste lijn

Wanneer u te maken hebt, of heeft gehad, met hartproblemen/klachten, biedt onze praktijk u de mogelijkheid om na uw revalidatie in het ziekenhuis, op een verantwoorde manier verder te gaan met het verbeteren of onderhouden van uw conditie.

Fysiotherapie & Revalidatie Diepeveen werkt op dit moment samen met het Spaarne Ziekenhuis aan het ontwikkelen en implementeren van nieuwe protocollen voor hartrevalidatie en hartfalen in de eerste lijn. Op verwijzing van uw cardioloog, en huisarts kunt u bij ons uw revalidatieperiode een vervolg geven.

Verbeteren

Bij het opstellen van uw trainingsprogramma baseren we ons op de gegevens zoals die door de nurse practicioner aan ons worden doorgegeven en via de specialist. Met tussentijdse evaluaties wordt uw progressie bijgehouden en vindt er een terugkoppeling naar uw cardioloog plaats.

Naast het verbeteren van de conditie, belastbaarheid en spierkracht, wordt er indien nodig ook aandacht besteed aan het omgaan met de angst en onzekerheid die hartproblemen en -klachten soms met zich meebrengen.

Dit is tevens interdisciplinair mogelijk: met een psycholoog, psychosomatiek fysiotherapeut, diëtiste en/of coach.

Fysiotherapie en Revalidatie Diepeveen

Maak direct een afspraak