Oncologie fysiotherapie

Maak direct een afspraak

Beweging

Het kan zo zijn dat u nog restverschijnselen aan de oncologische behandeling hebt overgehouden. U denkt misschien dat het beter is om lichamelijke activiteiten te vermijden en daarmee uw klachten, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, te verminderen, maar het tegenovergestelde is waar.

Het is juist extra belangrijk dat u blijft bewegen. Als u minder beweegt, treden risico’s en klachten eerder op en uw mogelijkheden nemen steeds verder af. Weet u dat slechts 30 minuten per dag bewegen al veel verschil maakt?

Speciaal voor mensen die oncologisch behandeld zijn is in verschillende fysiotherapiepraktijken een oncologie beweegprogramma ontwikkeld. Tijdens de oncologie fysiotherapie begeleidt een fysiotherapeut met specifieke deskundigheid u op een verantwoorde manier naar een actieve leefstijl.

Voor wie is het?

  • Patiënten die een medische behandeling (operatie, bestraling en/of chemotherapie) hebben ondergaan en daarna kampen met een sterk verlaagde belastbaarheid en die symptomen hebben als vermoeidheid, pijn en bewegingsbeperking. Er wordt gewerkt aan het terugkrijgen van kracht, coördinatie en stabiliteit . Verder wordt er aandacht besteed aan het verwerken van de problematiek welke rond uw doorgemaakte ziekte hangt, en het opbouwen van de belastbaarheid, conditie. Tevens wordt er gewerkt aan terugkeer naar werk en het oppakken van sport.
  • Patiënten tijdens een chemokuur; er wordt gewerkt aan het beperken van conditieverlies en het verminderen pijnklachten.
  • Patiënten die blijvende gevolgen overhouden als uw ziektebeeld het karakter heeft gekregen van een chronische ziekte; er wordt hulp geboden bij fysieke, psychische en sociale gevolgen voor de patiënt.

Fysiotherapie en Revalidatie Diepeveen neemt deel aan het samenwerkingsnetwerk revalidatie voor oncologische patiënten, georganiseerd door het Spaarne Ziekenhuis.

Wat levert het Oncologie beweegprogramma u op?

Na oncologische behandelingen zijn mensen gebaat bij het herwinnen en onderhouden van een actieve leefstijl. Positieve effecten op de kwaliteit van leven door een actieve leefstijl zijn aangetoond; het draagt bij aan de overlevingskans en het kan een aantal risicofactoren (voor recidive) verminderen. Ook vermindert het risico op andere chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten. Bovendien voelt u zich fitter, waardoor uw kwaliteit van leven verbetert!

Fysiotherapie en Revalidatie Diepeveen

Maak direct een afspraak