Fysiotherapie & Revalidatie Diepeveen - Revalidatie

Maak direct een afspraak

Revalidatie

Revalidatie is een medische term die “herstel” betekent of letterlijk: “weer valide worden” na een ongeval, blessure, ziekte of medische ingreep.

Mensen die moeten herstellen van blessures, een ongeval, een operatie of een opgedane aandoening hebben recht op een zo goed mogelijke zorg en begeleiding. Iedereen begrijpt hoe belangrijk het is zo snel mogelijk weer pijnvrij en optimaal te bewegen. In ieder geval voor zover de huidige gezondheid dit toelaat. Dat vergt soms intensieve revalidatie en altijd zorgvuldige begeleiding.

Revalidatie streeft ernaar om zo snel mogelijk, zo goed mogelijk weer deel te kunnen nemen in de maatschappij op een zo goed mogelijk niveau, en zo goed mogelijk leren omgaan met een eventuele beperking.

Beweegprogramma’s

COPD, Diabetes Mellitus II, Hartfalen en Obesitas

Sinds 2012 biedt onze praktijk beweegprogramma’s aan voor o.a. de aandoeningen links. Beweegprogramma’s zijn ontwikkeld voor mensen die te maken hebben met een van bovenstaande aandoeningen, die graag in beweging willen komen, maar niet goed weten hoe zij dat moeten doen en/of wat zij kunnen doen.

Hoe werkt een beweegprogramma?

Een beweegprogramma is een 12 weken durend programma, waarin u 2x per week een training van een uur volgt. De training kan bestaan uit oefeningen in de trainingszaal ten behoeve van uw conditie en/of spierkracht, of training. Het beweegprogramma wordt opgesteld aan de hand van uw wensen, uw trainingsdoelen en mogelijkheden. Het doel is te komen tot het ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl, waardoor een betere kwaliteit van leven krijgt en minder beperkingen ondervindt in uw dagelijks functioneren.

Bij een aantal verzekeringen vallen deze programma’s onder de vergoeding van de aanvullende polis. Neemt u bij vragen hierover alstublieft contact met ons op. Dat kan telefonisch of via het contactformulier.

Fysiotherapie en Revalidatie Diepeveen

Maak direct een afspraak