Valpreventie en valpreventietraining

Maak direct een afspraak

Wat is valpreventie?

Bij een valpreventietraining wordt geleerd hoe specifieke maatregelen kunnen worden genomen om de kans op een val zo klein mogelijk te maken. Daarnaast wordt ook geleerd hoe bij een val zo min mogelijk letsel kan worden opgelopen.

Waarom is een valpreventie trainingzinvol?

Jaarlijks zijn er ongeveer één miljoen valincidenten door onder mensen van 65 jaar en ouder. In 5% van de gevallen resulteert dit in botbreuken. Valincidenten treden het meest frequent op tijdens het lopen, waarbij struikelen de meest voorkomende oorzaak is van vallen, gevolgd door evenwichtsverlies en uitglijden.

Valpreventietraining is een goede manier om vallen te voorkomen. Daarnaast helpt het om mensen die bang zijn geworden na een val weer te bewegen.

Welke risico’s verhogen de kans op vallen?

  • Evenwichtsproblemen
  • Problemen met lopen
  • Moeite met opstaan
  • Problemen met aan– of uitkleden
  • Bepaalde (combinaties van) medicijnen
  • Pijn of slijtage aan knieën of heupen
  • Ongewenst urineverlies
  • Niet scherp (meer) zien
  • Geheugenproblemen

Fysiotherapie en Revalidatie Diepeveen

Maak direct een afspraak