Onze visie op kwaliteit - Fysiotherapie Diepeveen Haarlem Noord!

Maak direct een afspraak

FysioTopics zet zich in voor aantoonbare kwaliteitsverbeteringen. Zorg van hoogwaardige kwaliteit die voor een ieder die dat nodig heeft betaalbaar en beschikbaar moet zijn. Door een fundamenteel andere kijk op het verlenen van zorg en samenwerking met zorgpartners, werkt FysioTopics aan een structurele verbetering in de zorg. FysioTopics ziet de toekomst in hoogwaardige zorgplannen gekoppeld met patiëntrelevante uitkomsten als doel. Onze visie op kwaliteit hebben we beschreven in een kwaliteitsdocument. Een document wat de basis is voor het kwaliteitsdenken. Dit document is te downloaden via de onderstaande link.

Van onderscheid in kwaliteit naar onderscheidende kwaliteit

Werken met zorgplannen

De zorgplannen van FysioTopics staan voor kwalitatief hoogwaardige en onderbouwde zorg. In de ontwikkeling van de zorgplannen wordt gewerkt met de actuele standaarden die relevant zijn voor het onderwerp. De zorgplannen zijn onderdeel van de kwaliteitsvisie van FysioTopics. De inhoud van het zorgplan wordt ontwikkeld binnen de vereniging door onze praktijken en getoetst door inhoudelijke experts betreffende het onderwerp. De zorgplannen worden in intervisiebijeenkomsten geëvalueerd en inhoudelijk bijgewerkt naar de laatste inzichten. Zo combineren we inhoudelijke en wetenschappelijke inzichten met praktische toepasbaarheid in de praktijk.

De uitkomsten van de zorgplannen worden op geaggregeerd niveau gedeeld met betrokken zorgpartners. Dit wanneer er voldoende patiënten zijn geïncludeerd in het zorgplan om dit zorgvuldig te kunnen vormgeven. Dit betreft nu het zorgplan lage rugpijn met ruim 31.000 geïncludeerde patiënten (stand mei 2018) en het zorgplan nekpijn met ruim 12.000 geincludeerde patiënten (stand mei 2018). De uitkomsten worden gedeeld op basis van de gehanteerde klinimetrie en de persoonskenmerken van de groep. In het bijgevoegde bestand is de informatie weergegeven van het zorgplan lage rugpijn.

Inhoudelijke toelichting FysioTopics zorgplan lage rugpijn

Fysiotherapie en Revalidatie Diepeveen

Maak direct een afspraak