Psychosomatische fysiotherapie

Maak direct een afspraak

Wat is psychosomatische fysiotherapie?

De psychosomatisch werkend fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van klachten die met spanning of stress te maken hebben en met onbegrepen lichamelijke klachten.

De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is vaak niet helemaal duidelijk. Lichamelijke signalen worden nogal eens genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen, wat tot onbegrip kan leiden. Zo kunnen psychosomatische klachten zich uiten in vermoeidheid of onbegrepen pijnklachten, duizeligheid en hoofdpijn maar ook in spier- en gewrichtspijn, benauwdheid, hartkloppingen of druk op de borst. Bepaalde levensomstandigheden kunnen invloed hebben op hoe uw lichaam functioneert. Daardoor neemt uw weerstand zowel lichamelijk als geestelijk af en kunnen psychosomatische klachten ontstaan.

Welke klachten zijn er?

  • Functionele klachten, d.w.z. lichamelijke klachten waarbij geen somatische verklaring gevonden kan worden en een verklaring op het psychosociale vlak waarschijnlijk is. (Bijvoorbeeld vermoeidheid, spierpijnen, spanningshoofdpijn, slaapproblematiek, druk op de borst, onverklaarde duizeligheid);
  • Stress gerelateerde klachten, aanpassingsstoornissen na een life event, surmenage/overspanning waarbij de spanning een negatieve invloed uitoefent op het herstel van de lichamelijke klachten. (zie de hierboven genoemde klachten en de specifieke lichamelijke distress-klachten van de 4DKL);
  • Psychiatrische stoornissen, waarbij fysiotherapie een gunstige invloed uitoefent op de zelfzorg van de patiënt. Bijvoorbeeld beginnende angststoornissen, vooral paniekstoornissen (“hyperventilatie klachten”);
  • Chronische klachten waarbij hoofddoel is om op een andere manier om te gaan met de klacht, (waarbij de focus niet ligt op stoornisniveau).

Hoe gaat een psychosomatisch fysiotherapeut te werk?

De psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Samen met deze fysiotherapeut werkt u aan het herstellen van uw balans. Hij betrekt de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten bij de behandeling, waaronder uw leef- en werkomstandigheden. Er wordt van u een eigen inbreng verwacht en een actieve inzet in het herstel- en veranderingsproces.

De psychosomatische fysiotherapeut werkt nauw samen met andere deskundigen zoals arts of specialist, psycholoog of bedrijfsarts.

 

Fysiotherapie en Revalidatie Diepeveen

Maak direct een afspraak